Wikia


Een officier is een lid van vaak een militaire- of politie-organisatie, wiens rol bestaat uit het leiding geven aan ondergeschikten, het behouden van discipline en het maken van plannen en voorbereidingen voor operaties.

Starfleet Edit

Binnen de Federatie Starfleet dienen officieren aan boord van sterrenschepen en bases. Zij hebben een opleiding gevolgd aan de Starfleet academie en onderscheiden zich van onderofficieren en overige bemanningsleden door het dragen van insigne welke hun rang aangeeft.

Officieren binnen Starfleet zijn onderverdeeld in drie categorieën;

Vlagofficieren Edit

Vlagofficieren zijn hooggeplaatste leidinggevenden die vaak niet niet aan boord een sterrenschip dienen maar bevel voeren over meerdere schepen. De vlagofficiersrangen zijn:

Hoofdofficeren Edit

Hoofdofficieren voeren het bevel over individuele sterrenschepen of bases, met uitzondering van de vloot-kapitein welke het bevel kan nemen over meerdere schepen. De hoofdofficiersrangen zijn:

Hoofden van de belangrijkste afdelingen aan boord sterrenschepen en bases zijn vaak hoofdofficieren.

Junior officieren Edit

Lager geplaatste officieren voeren niet het bevel, maar officieren van deze rangen kunnen wel afdelingen aan boord sterrenschepen en bases leiden.

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "http://nl.memory-alpha.wikia.com/wiki/Officier?oldid=94975"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki