Wikia


Wiki

Deze pagina omschrijft één van de beleidsregels en richtlijnen van Memory Alpha.
Lees dit beleid door om jezelf te informeren over onze algemene gebruiken en regels. Als je vragen, suggesties of opmerkingen hebt, plaats ze dan op de discussie pagina.

«- Beleid en richtlijnen

(Belangrijk: Dit een eerste opzet van het canon beleid. Je mag dit artikel zonder meer uitbreiden.)

Het doel van Memory Alpha is om een betrouwbare en bondige gids te zijn voor alle lezers. Daarom is het nodig om beperkingen te stellen aan de informatie die geaccepteerd wordt.

Er zijn twee typen artikelen:

 • Trek Universum
  • Elk onderwerp wat wordt genoemd of afkomstig is van een aflevering of film.
 • "Meta" Trek Onderwerpen
  • Inclusief afleveringen en film artikelen.
  • Boeken, computer spellen en ander officeel materiaal

De "Meta" Trek artikelen vallen niet onder het canon beleid.

Het beleid van Memory Alpha met betrekking tot geaccepteerde bronnen welke gebruikt mogen worden in artikelen is gelijk aan het Paramount canon beleid, behoudens een aantal uitzonderingen.


PS: Een bron is alles waaraan gerefereerd kan worden wanneer je een artikel nieuw schrijft of wijzigd.

Wat is een betrouwbare bron?Edit

Deze sectie is nog steeds aan wijzigingen onderhevig omdat er nog discussies zijn m.b.t. het canon beleid


De Star Trek Encyclopedia en de Star Trek Chronology zijn belangrijke bronnen, maar mogen niet letterlijk worden overgenomen in artikelen. Er mag voor een gedeelte naar deze bronnen gerefereerd worden maar een schrijver moet er wel rekening mee houden dat gedeeltes speculatie zijn en dus niet-canon zijn.

Wat is geen betrouwbare bron?Edit

Deze sectie is nog steeds aan wijzigingen onderhevig omdat er nog discussies zijn m.b.t. het canon beleid

 • Boeken met bedachte verhalen gepubliceerd door Titan Books en Simon & Schuster (Pocket).
 • Roleplaying spellen (FASA, SFB)
 • Door fans gemaakte schema's en specificaties (hieronder vallen items als Ships of the Star Fleet)
 • Zelf bedachte verhalen door Fan's
 • Websites, behalve als er op de site staat dat de informatie van een betrouwbare bron komt.

Onderdelen waarvan niet duidelijk is of deze onder dit beleid vallenEdit

 • De relevantie van de Star Fleet Technical Manual, TNG en DS9 Technische Handleidingen en de Star Trek Star Charts, en of deze bronnen bruikbaar zijn voor het maken van een artikel op Memory Alpha, staat momenteel nog ter discussie.
 • Achtergrond informatie van de produktie staf (Rick Sternbach, Michael Okuda, etc) moet worden toegevoegd in de achtergrond sectie (waar deze aanwezig is) of worden toegevoegd aan de overleg pagina waar er besproken kan worden of deze in het artikel mag worden geplaatst.

Verwijderen ongewenste artikelenEdit

Als je denkt dat een artikel alleen niet-canon informatie bevat, of is samengesteld uit incorrecte bronnen, dan mag deze geplaatst worden op Memory Alpha:Stemmen voor verwijdering. Twee dagen na plaatsing op deze lijst mag het artikel worden verwijderd, andere lezers mogen de juistheid van dit artikel altijd aanvechten.

Als een artikel over een canon onderwerp gaat maar er staat informatie in van een onjuiste bron, dan kan dit worden besproken op de overlegpagina van het betreffende artikel, waarna het artikel eventueel gewijzigd zal moeten worden.

Behalve als er sprake is van vandalisme, obseen gedrag of andere onzin moet je nooit zomaar het artikel editen en alle tekst verwijderen.

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "http://nl.memory-alpha.wikia.com/wiki/Memory_Alpha:Canon_beleid?oldid=97355"