Wikia


Luitenant-generaal is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt.

Binnen de krijgsmacht is het een vlagofficier en derde generaal rang, tussen de generaal-majoor en generaal in. De luitenant generaal is gelijk in hoogte aan de vice-admiraal marinerang.

De rang bestaat ook in de krijgsmachten van onder andere de Verenigde Staten van Amerika, Groot Brittannië en Duitsland.

Bekende luitenant-generaalsEdit

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "http://nl.memory-alpha.wikia.com/wiki/Luitenant-generaal?oldid=84756"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki