Wikia


De Federatie bevat vele kolonies van de verschillende leden.

Aarde koloniesEdit

Deze kolonies werden door de verschillende overheden van de Aarde of de Verenigde Aarde opgericht. Vele van hen zijn ouder dan de Federatie.

Onafhankelijke koloniesEdit

Deze kolonies hebben de onafhankelijk uitgeroepen en enkele zijn zelfs in het geheim opgericht.

Verloren koloniesEdit

Deze kolonies werden kwijtgeraakt tijdens de chaos van het einde van de 21e eeuw en de vroege 22e eeuw.

Andere koloniesEdit

Dit zijn de kolonies van de Aarde die afhankelijk voorraden zijn van de Aarde of de Federatie voor.

Vulcan koloniesEdit

Deze kolonies werden door het Vulcan Hoge commando. Vele van hen zijn ouder dan de Federatie.

Andere Federatie koloniesEdit

Vele van deze kolonies werden opgericht door de Federatie. Vele verschillende leden van de Federatie leven samen in een kolonie.

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "http://nl.memory-alpha.wikia.com/wiki/Federatie_kolonies?oldid=94768"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki