Wikia


DNA
Menselijk DNA

Desoxyribonucleïnezuur (DNA) is de bouwsteen van het leven. Het is de blauwdruk voor een levend organisme. Een DNA molecuul is opgebouwd uit basen adenine(A), cytosine(C), guanine(G) en thymine(T), die op de goede volgorde cellen vormen.

In 2369 ontdekte Jean-Luc Picard, na aanwijzingen van zijn mentor Richard Galen, dat een oer ras van Oude humanoïden miljarden jaren geleden op vele planeten hun DNA had achtergelaten. Dit bewijs suggereerde dat Mensen, Romulans, Klingons, Cardassians en vele andere rassen veel meer overeenkomsten hadden dan voorheen werd gedacht. (TNG: "The Chase")

Het DNA wat door de Oude humanoïden door de Melkweg heen verspreid werd is de humanoïde levensvorm zelf. Vanuit dit DNA zijn de levensvormen zoals wij die nu kennen afstammelingen. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk is dat twee rassen, die zelfs uit verschillende kwadranten komen zichzelf kunnen voortplanten.

Zie ookEdit

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "http://nl.memory-alpha.wikia.com/wiki/DNA?oldid=95639"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki