Wikia


Aardse meeteenheden worden gebruikt als de standaard meeteenheden binnen de Federatie.

  • Een centimeter is een SI lengte-eenheid en gelijk aan 1/100 van een meter.
  • Een kilogram is een SI massa-eenheid. De gram is een onderverdeling van een kilogram; één gram is 1/1000 kilogram.
  • Een kilometer is een SI lengte-eenheid (of hoogte).
  • Een meter is de fundamentele SI lengte-eenheid en is gelijk aan de afstand die licht aflegt binnen een vacuüm in 1/299792458 seconde.
  • Een uur is een tijdseenheid en bestaat uit 60 minuten of 3.600 seconden. Een uur is ongeveer 1/24 deel van een normale dag op Aarde.
Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "http://nl.memory-alpha.wikia.com/wiki/Aardse_meeteenheid?oldid=83913"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki