Wikia

Memory Alpha

A Cave Beyond Logic: Vulcan Perspectives on Platonic Thought

7.716pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

A Cave Beyond Logic: Vulcan Perspectives on Platonic Thought is een boek dat de leer van de menselijke filosoof Plato bekijkt vanuit het standpunt van de Vulcan filosofie.

Een individu van Ras 8472, die zich voordeed als "commandant Valerie Archer", las dit boek in 2375. (VOY: "In the Flesh")

Around Wikia's network

Random Wiki